Nans

Bugmans dwarf

Els Nans, són humanoides de curta estatura però amb una notable força i resistencia. Són notables miners i treballadors del metall i molts objectes creats per Nans són molt valorats.

Els Nans encara ploren la perdua del seu gran imperi, quan moltes de les seves poderoses ciutats de les muntanyes, com Karak Ankor, la seva capital, van quedar reduïdes a runes, degut a diferents desastres naturals i invasions hostils.

No obstant, els nans segueixen lluitant per recuperar el seu imperi i són notables guerrers, amb les seves poderoses màquines de guerra i els seus coneixements en la creació de runes arcanes.

Els Nans no obliden mai una ofensa i la recorden durant molts anys, fins i tot passant a les generacions posteriors la responsabilitat de vengar-se pels agravis soferts. Aquestes infraccions queden registrades en el “Llibre dels Agravis” dels Nans i no s’esborren fins que l’infractor ha estat castigat.

Nans

Warhammer Fantasy Moix mperat75 mperat75