Punts de Vida

Els punts d’experiència fet servir per comprar punts de vida otorgen 2 punts de vida, enlloc de 1.

Punts de Vida

Warhammer Fantasy Moix mperat75 mperat75