Sobre la Magia

Pel que respecta a l’us de la màgia, a Warhammer no s’especifiquen regles concretes referents a l’utilització de components de conjurs, moviments de mans o pronunciació de determinades paraules per executar conjurs.

No obstant, sí que és obvi que un mag que no pot pronunciar paraules màgiques o un sacerdot que no por pronunciar una pregària al seu déu quan està llençant un conjur ho tindrà més difícil que un que disposa de total llibertat de moviments. Per tant, no és que no es pugui utilizar la màgia, però sí que la dificultat augmentarà en funció de quins siguin els impediments.

Així doncs, en el moment de realitzar una tirada pel llançament d’un conjur, s’afegirà un dau negre per cadascuna de les següents situacions en que es trobi el llançador (és a dir, els daus son acumulatius si es dóna més d’una d’aquestes situacions):

  • Llençar el conjur sense fer moviments de mans.
  • Llençar el conjur sense pronunciar paraules
  • En alguns casos, si s’està trabat en combat cos a cos. En cas que s’hagi d’aplicar, això ja està indicat a la carta del conjur.

En general (a menys que el master indiqui el contrari), sempre es requerirà que l’objectiu del conjur es trobi dins del camp visual del llançador.

En altres casos es pot donar algún bonificador (dau blanc) en cas de que es faci alguna preparació especial abans de llançar el conjur. Per exemple, que un sacerdot s’agenolli (o adopti una postura respectuosa, segons els estandards de la religió que seguixi) i realitzi una pregrària al seu déu (sempre a discreció del màster).


Mag

Sobre la Magia

Warhammer Fantasy Moix mperat75 mperat75