Schluesselschloss

Schluesselschloss

Schluesselschloss és una petita ciutat fortificada situada al Pas de la Dama Gris i ha sigut la llar dels Barons Von Schluessel durant moltes generacions. Malgrat la seva espectacular ubicació, el castell no és gaire impressionant: Una barreja de torres, muralles i fortificacions que s’han anat afegint durant els últims 800 anys, amb diferents estils de construcció, materials i qualitats. Però fins ara ha servit per acompllir adequadament i sobradament la seva funció de defensa.

La ciutat rep ingresos de la regió del Teufeltal i altres ubicacions al voltant de Ubersreik. També rep una important suma de diners dels ciutadans de Ubersreik, els quals estan molt al corrent de la important situació estratégica de Schluesselschloss i del paper que juga en la defensa de la regió ja que serveix de bloqueix per a possibles invasions que puguin arribar des de les muntanyes o des del Pas de la Dama Gris.

La familia Von Schluessel es pren molt seriosament les seves tasques de protecció de la zona. Fins fa poc el poder de Schluesselschloss es trobava en mans del Baró Harald Von Schluessel.

Schluesselschloss

Warhammer Fantasy Moix mperat75 mperat75