Ordre de la Llum

Hysh

Saber: Saber de la Llum
Escola: Ordre de la Llum
Noms usuals pels Mestres de Hysh: Hierofants, Mestres Blancs, Mags Blancs, L’Ordre dels Sabis, Exorcistes.
Symbols: Serp de la Llum, L’Arbre de l’Aprenentatge, L’Espelma de la Il·luminació, La Fletxa dels Propòsits, El Mirall de l’Autoconeixment i la Columna de la Sabiduria.
Vent de la Màgia: Hysh
Patriarca: Verspasian Kant, Mestre Patriarca de l’Ordre de la Llum.

DESCRIPCIÓ

L’Ordre de la llum comprén a aquells mestres que estudien i utilitzen el vent blanc de la màgia, el vent de Hysh.

Hysh és la màgia de la il·luminació i la puresa. És la manifestació màgica de la llum, tant en el sentit mundà com en l’espiritual. Hysh és la llum que fa desaparèixer la foscor i evita l’entrada dels horrors al món. També és l’ordre que s’oposa a la aleatorietat del caos. Es diu que es un dels vents de la màgia que és més difícil de canalitzar en un conjur.

Els mags de Hysh són coneguts per les seves habilitats per curar i protegir. També per la seva saviesa i disciplina. Sovint, per aquest motiu, tenen més facilitats per lluitar contra les entitats del Caos i expulsar els seus dimonis d’aquest món. És per aquests motius que normalment són els encarregats de custodiar en la seva Escola-Piramide d’Altdorf els perillosos artefactes del Caos que han estat capturats i evitar que caiguin en males mans.

Ordre de la Llum

Warhammer Fantasy Moix mperat75 mperat75