Altdorf

Altdorf es la capital de l’Imperi, des d’on l’Emperador Karl Franz governa i dirigeix l’exercit imperial en el seu gran palau que domina tota la ciutat.

Empire altdorf emperorpalac


Altdorf es la seu de moltes de les institucions més importants de l’Imperi: El Gran Temple de Sigmar, l’Escola d’Enginyeria Imperial, la Universitat d’Aldorf, el Zoo Imperial i les Escoles de Magia de l’Imperi, entre altres.


Localitzacions destacades d’Altdorf

Mezzo’s
El Barri d’Ogasse

Altdorf

Warhammer Fantasy Moix mperat75 mperat75