Tag: noble

Results

  • Lord Rickard Aschaffenberg

    Lord Rickard és un dels nobles més poderosos [[Ubersreik | d'Ubersreik]]. Pertany a una de les families més influents i la seva casa ha estat guanyant molta importància després de la caiguda dels [[Von Jungfreuds | Von Jungfreuds]]. Els origens de la …

  • Lord Heissman Von Bruner

    Lord Heissman és el cap de la familia [[Von Brunner | Von Bruner]], una de les families més poderoses [[Ubersreik | d'Ubersreik]], tot i que últimament estan perdent influència degut a diversos rumors fomentats pels seus enemics. El seu germà Heinrich …

All Tags