Tag: mag

Results

 • Ordre de la Llum

  !(media-item-align-center){height:350px;width:350px}http://cdn.obsidianportal.com/assets/168104/Hysh.jpg(Hysh)! *Saber:* Saber de la Llum *Escola:* Ordre de la Llum *Noms usuals pels Mestres de Hysh:* Hierofants, Mestres Blancs, Mags Blancs, L'Ordre …

 • Tyros

  Tyros és un dels ArchWizards mes poderosos que existeixen, deixeble directe del famós Teclis. Quan Teclis va ensenyar els misteris de la magia als humans i va fundar les Escoles de Magia, va creure convenient que sempre hi hagués almenys un mag elf com …

 • Albrecht Fortis

  Albrecht forma part del consell del col·legi i és una de les mans dretes de [[:baltasar-geltz | Baltazar Gelt]]. No té molta experiencia en el camp de batalla, pero es un adversari temible a tenir en compte i ha estat un poderós aliat en les poques …

 • Gildetta Baumers

  Gildetta va ser rescatada deprés de que la granja dels seus pares al sud de [[Stromdorf | Stromdorf]] fos [[Els Lladres Goblins | atacada]] per un grup de [[Pellsverdes | goblins]]. Els seus pares i el seu germà van ser assassinats, però ella va poder …

All Tags