Tag: enano

Results

  • Grugni Bugman

    Se sap que que Grugni pertany a la familia Bugman, la familia que fa la millor cervesa de tot el món, però no es vox populi de per que' es va fer matador. Grugni, [[Slayers | com a qualsevol matador]] busca un final gloriós, una mort ha complir una sè …

All Tags