Tag: asrai

Results

  • Alts Elfs

    !(media-item-align-left)http://cdn.obsidianportal.com/assets/66590/high_elf.gif(High elf)! Els elfs són lleugerament més alts en estatura que els humans, tot i que la seva constitució aparenta ser més debil i fràgil. No obstant, poseeixen una …

All Tags