Tag: Shallya

Results

  • Lena Marks

    La germana Lena Marks està al carrec de l’hospici El Colom de l’Amor al [[El Barri d'Ogasse | Barri d'Ogasse]]. Es respectuosa amb tothom i sempre ajuda a qui ho necessita. La germana Lena sempre posa el bé dels altres per davant del seu. Tots els que …

All Tags