Tag: Ogasse

Results

  • Arribada a Altdorf

    Després de diferents gestions a [[Ubersreik | Ubersreik]], els membres del grup decideixen, per uns o altres motius, dirigir-se cap a [[Altdorf | Altdorf]], la capital de l’Imperi. Molts d'ells acaben trovant-se a la Taverna de [[Mezzo's | Mezzo]]. Un …

All Tags