La Pedra-Mapa

Pedra d'origen èlfic amb un mapa de la zona de Stromdorf

Category:
artwork
Description:

Es tracta d’una pedra de grans dimensions, d’un material similar al marbre blanc.

La pedra porta diferents descripcions en elf antic i, un cop desxifrada, marca la ubicació un nexe on es concentren els vents de Azyr.

Sens dubte els elfs van descobrir aquest nexe fa milenis (abans de la creació de l’Imperi) i van voler deixar constància de la seva localització en un mapa.

La pedra està trencada en 4 grans fragments que van ser trobats a diferents punts de la zona dels voltants del poble de Stromdorf.

Com a característica destacable, la pedra sembla brillar amb reflexes blaus en determinats moments i al seu voltant hi ha una concentració important de vent Azyr (per aquells que són capaços de veure-ho). La pedra (i qualsevol dels seus fragments) també sembla tenir una predisposició especial per atraure llamps.

Bio:

La Pedra-Mapa

Warhammer Fantasy Moix mperat75 mperat75