El Rifle d'en Mac Gibber

El Fantasbulós Rifle de Llarga Distancia i Alta Precissió per a Máxima Devastació del Senyor Mac Gibber

Category:
weapon (ranged)
Description:

Aquesta increible arma de foc és fruit de la genialitat (o la bogeria) de l’enginyer Mac Gibber d’ Ubersreik.

És tracta d’una arma extremadament complexa i molt difícil de fer servir, però en Mac ha sigut capaç d’afegir-li les modificacions adients per treure’n el màxim profit.

L’arma es pot utilitzar per atacar a distància (Ranged) o per lluitar cos a cos (Melee). A continuació es descriuen totes les característiques que cal tenir en compte per la seva utilització.

RANGED

Type: Blackpowder Weapon
Damage Rate (DR): 7
Critical Rate (DR): 2
Range: Long
Unreliable: 2
Special: High Quality
Special: Pierce 1
Special: El Range es pot augmentar a Extreme si s’afegeix un dau lila a la tirada
Special: Repeater Rifle

MELEE

Type: Arma a 2 mans
Damage Rate (DR): 5
Critical Rate (DR): 3
Unreliable : 1

GENERAL

Encumbrance: 7
Altres Característiques: Arma a 2 mans
COST DE FABRICACIO: 170 Gp (inclou un carregador de 12 bales)
Estat Actual: En Desenvolupament

FUNCIONAMENT

  • El Rifle d’en Mac Gibber permet disparar sense necessitat d’haver de fer una maniobra de recàrregar cada torn. El rifle utilitza un carregador de 12 bales que es pot disparar de forma seguida cada torn (és a dir, l’acció de recarregar, mentre el carregador té bales, és una acció gratuita).
  • Un cop buidat el carregador, es necessiten 12 maniobres per tornar-lo a omplir amb 12 bales.
  • Es pot carregar el carregador parcialment amb una o més bales (una maniobra per bala), però aquesta acció requereix una maniobra addicional. Per exemple, recarregar només 5 bales, costaria 6 maniobres.
  • Quan es buida un carregador també hi ha l’opció de col·locar directament un altre carregador ple al rifle (i guardar el carregador buit per recarregar-lo després). Aquesta acció només requereix de 2 maniobres.
  • Per poder fer servir el rifle adeqüadament, el jugador ha de tenir activat el talent de “Invention” corresponent.
  • La balloneta té la qualitat Unreliable 1. Si es treu 1 estrella del Caos a la tirada quan s’ataca en Melee, la balloneta es trenca o es surt del lloc i calen 5 maniobres per reparar-la.
  • El rifle té la qualitat Unreliable 2. Si es treuen 2 estrella del Caos a la tirada quan s’ataca en Ranged, el rifle s’encalla i calen 3 maniobres per desencallar-lo.
  • El rifle té la característica High Quality, per tant afegeix 1 dau blanc a les tirades d’atac Ranged.
  • El rifle és una arma molt complexa i rara i només el pot fer servir l’enginyer que l’ha dissenyat.

UPGRADES

Com a arma especial, el rifle d’en Mac Gibber té l’opció de seguir afegint millores, segons la taula següent:

MILLORA Descripció Cost Prerequisit per Crear la Millora
Now I’ve a Machine-Gun
Ho Ho Ho!
Es fabrica un carregador
addicional de 12 bales
7 Gp Cap
Eat This!! +1 al mal Ranged
Afegeix un dau groc a
les tirades d’atac Ranged
10 Gp Tirada d’enginyeria Dificultat 2
The Eye of the Eagle Treu un dau lila
a les tirades d’atac Ranged
30 Gp Nivell de personatge 2
Tirada d’enginyeria Dificultat 3
A Souvenir from Nuln Gastant una maniobra i
6 bales el rifle es posa
en posicio Blast.
Cal gastar una maniobra per
tornar el rifle a la posició normal
40 Gp Nivell de personatge 2
Tirada d’enginyeria Dificultat 3
Pride of an Engineer +1 al mal Ranged
Afegeix un dau groc addicional a
les tirades d’atac Ranged
85 Gp Eat This!!
Nivell de personatge 3
Tirada d’enginyeria Dificultat 4

NOTA IMPORTANT: Si no es supera la tirada d’enginyeria cal pagar un 10% del cost addicional per poder repetir la tirada (cal tornar a comprar els materials que s’han fet malbé).

NOTA IMPORTANT: El número de millores que es podran afegir dependrà del nivell del personatge i sempre serà a discreció del GM.


Bio:

El Rifle d'en Mac Gibber

Warhammer Fantasy Moix mperat75 mperat75